Otemann remedial teaching

 

‘Ik vind het bijzonder om mijn talenten te gebruiken om anderen in hun kracht te zetten, te verwonderen en te inspireren.’

Als gediplomeerd remedial teacher (rt'er) geef ik professionele begeleiding op maat aan leerlingen in de basisschoolleeftijd die vastlopen in het onderwijsleerproces en help ik kinderen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen. 

Een sterke eigenschap van mij is het motiveren van kinderen. Ook laat ik ze plezier beleven aan leren. Ik kijk waar ik kan aansluiten bij de interesses van het kind, de thuis- en/of schoolsituatie. 

Ik heb 25 jaar ervaring als groepsleerkracht in verschillende groepen en op meerdere scholen. Ik werk als leerkracht in de vaste flexpool van het Personeelscluster Oost Nederland (PON) op scholen met diverse onderwijsvormen in de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Op dit verzorg ik onderwijs aan nieuwkomers, kinderen uit Oekraïne.

Door mijn studie logopedie ben ik meer gespecialiseerd geraakt in taal, spraak, communicatie, houding en stem. Een mooie combinatie, het beste van 2 werelden.