Otemann remedial teaching

 

Elk proces heeft zijn eigen tijd nodig om krachtig te zijn.

Graag kom ik bij u/jullie langs voor een vrijblijvend gesprek.
Wanneer ik iets voor u kan betekenen, plannen we een volgende afspraak. 

Ik ben benieuwd naar de hulpvraag van u en uw kind en naar zijn/haar kwaliteiten
en interesses. Om meer inzicht te krijgen in de hulpvraag is het volgende mogelijk:

  • kindgesprek
  • diagnostisch onderzoek (parallel aan schoolonderzoek ter voorkoming van inoefenen)
  • contact met de leerkracht en aansluiting van begeleiding bij school
    (altijd in overleg met u en de school)
  • contact met derden (altijd in overleg)

Als de hulpvraag helder is, doe ik een voorstel voor een begeleidingstraject. Samen bepalen we het aantal begeleidingsweken. Met wederzijds goedvinden kan de begeleiding starten.

Binnen het aantal afgesproken begeleidingsweken plan ik met u (en uw kind) een evaluatiegesprek waarin ik de resultaten met u (en uw kind) bespreek. Daarna kan er worden besloten om het begeleidingstraject af te sluiten of indien wenselijk te continueren.